Diario libertario de lugo e galaxia

A Xustiza ordena a reapertura da causa sobre a morte de Samba Martine

29/01/2014
17:11
Dani Gago / DISO Press
O Tribunal Provincial de Madrid ordenou a reapertura do proceso penal sobre a morte de Samba Martine, natural do Congo, que tivo lugar o 19 de decembro d0 2011, despois de ser ingresada 38 días no Centro de Estranxeiros Aluche (CIE). O caso foi arquivado polo tribunal na Instrución 38 de Madrid, nunha decisión que o Tribunal invalida alegando que non existen motivos para investigar posible responsabilidade penal do equipo médico do CIE.
 
A audencia segue asi o criterio do recurso interposto por varias asociacións e por familiares da falecida, que apuntan ao feito de que en 38 días de internamento Martine necesitou asistencia médica "polo menos dez ocasións sen en ningún momento practicáseselle proba diagnóstica ningunha tendente a descubrir o seu mal estado de saúde." OO auto da Audiencia Provincial dá por válidos deste xeito os testemuños médicos da acusación, achegados por unha experta en enfermidades de transmisión sexual e infección por VIH e do xefe de servizo de enfermidades infecciosas do hospital Ramón e Cajal de Madrid. Segundo este último, "o diagnóstico de infección por VIH SIDA tería permitido o tratamento antirretroviral", e o devandito diagnóstico tería obrigado a buscar e tratar infeccións como a criptococosis que finalmente causou a morte de Martine.
 
O auto establece ademais os fallos do recoñecemento médico inicial no día do seu ingreso no CIE, que se limitaban a sinalar que a interna estaba "ben", o cal segundo a Audiencia Provincial "non" parece compadecerse cos requirimentos" fixados no réxime interior destes centros. O mesmo día do seu ingreso, Martine solicitou consulta por un síntoma que "vista a súa procedencia dun país no que a SIDA é afección endémica, debeu alertar o persoal sanitario". Segundo as acusacións, de feito Martine xa dera positivo nunha analítica de VIH practicada durante a súa reclusión no Centro de Estanza Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla.
 
O texto da Audiencia Provincial, que foi feito público a mañá do martes polas acusacións, non presupón ningunha culpabilidade nos servizos facultativos do centro. Non obstante, si fai notar as contradicións entre a Historia Clínica manuscrita e o informe remitido polos servizos médicos do CIE, que segundo a Audiencia "aparentemente tratan de ocultar o coñecemento por parte do persoal médico de síntomas relevantes que debesen facer pensar a existencia de padecementos graves e non foron tomados en consideración". Este feito daría base á acusación de homicidio imprudente, o delito que presumiblemente cometeron os servizos médicos do CIE segundo as acusacións da familia da falecida e as acusacións populares exercidas por SOS Racismo Madrid, Rede de Apoio Ferrocarril Clandestino e a Asociación de Letrados por unha Quenda de Oficio Digno (ALTODO).
 
 
Sección: