Diario libertario de lugo e galaxia

Que facer en caso de detención.

Esta charla foi subida co permiso do relator e é do noso interese ofrecela a toda persoa que poida ser obxecto dunha detención ou retención policial.

O noso interese vai especialmente dirixido a activistas e militantes. É necesario que todas as persoas involucradas en mellorar o mundo ou en denunciar e loitar contra a opresión teñan un coñecemento exhaustivo dos "dereitos" (supostos, enténdese) que temos ante unha detención e/ou retención policial.

Fonte: Portal Oaca.