Diario libertario de lugo e galaxia

Por que anarquistas?