Diario libertario de lugo e galaxia

Tras o final da ilegal “doctrina Parot”, o preso anarquista José María Pirla Oliván debera ser excarcelado de inmediato.

10/11/2013
16:42

Seguiendo as propias leis do estado espanhol, unha vez maís deixado en evidencia cá sentencia do Tribunal Europeo de Dereitosos Humans, que con que só atendera ás torturas en “espanha” tería bastante, o preso anarquista José María Pirla Oliván terá que saír inmediatamente, habendo “cumplido condena” definitivamente a finais do 2.011. Habendo presentado o escrito pertinente, Txema tería que estar xa nas ruas, e así o exisimos. Liberación inmediata.

 

Fonte

Sección: