Diario libertario de lugo e galaxia

Federeación Anarquista de Gran Canaria

Ante o intento de desaloxo de 80 familias

09/02/2016
19:47

A Federación Anarquista de Gran Canaria quere dar a coñecer este caso á opinión pública que, malia a súa gravidade, está sendo sumido nun silencio informativo, sobre todo nos medios de esquerda, que só pode deberse á terxiversación mediática da vella política parlamentaria. Imos intentar arroxar luz sobre o asunto.

Da necesidade de que o anarquismo toque o chan

25/01/2016
17:06

Dicía Malatesta (Congreso de Amsterdam, 1907), que a revolución anarquista "excede moitísimo os intereses de só unha clase" e que pretende a liberación da humanidade enteira. Coincido, pero non podemos negar que haberá uns que serán os interesados en conseguir esa liberación integral e outros os que se opoñerán.

Subscribe to RSS - Federeación Anarquista de Gran Canaria