Diario libertario de lugo e galaxia

¿Qué significa ZACF?

27/02/2014
15:06
Zabalaza significa loita, a loita continua da clase traballadora para acceder á verdadeira liberdade. Referímonos á liberdade da represión do Estado, e da opresión das empresas multinacionais, así como das empresas locais. Demasiado tempo unha pequena elite a tido o control. Os traballadores e as súas comunidades erguéronse moitas veces no pasado, pero sempre foron esmagados polas forzas policiais do Estado. No pasado a clase traballadora a protestado -incluíndo aos pobres e os desempregados- pero a miúdo perdéronse: os movementos sociais queimáronse e os líderes sindicais fixeron un mal negocio cos Xefes.
 
 
Estamos a favor da autoxestión dos traballadores das minas, fábricas - e todos os outros lugares de traballo. Ademais da autoxestión das nosas comunidades para tomar as nosas propias decisións sobre os recursos que necesitamos para dirixir as nosas vidas, a ter acceso a auga, electricidade, postos de traballo, a vivenda e recibir unha educación digna.
 
Non podemos lograr isto no marco do ordenamento xurídico do Estado e os partidos políticos, xa que estes só serven a unha pequena elite da clase dominante. Esta clase dominante goza da parte do león da riqueza e o poder, e utiliza os recursos da sociedade en beneficio de si mesmos, en primeiro lugar. Polo tanto, non hai suficiente transporte público, pero hai fábricas de BMW para os poucos da elite; non hai suficiente comida para o pobo, pero se os ricos gastan millóns de Randes en festas, miles de millóns gastan en negocios de armas, mentres que os pobres se morren en deteriorados hospitais públicos.
 
As ideas anarquistas, feitos reais a través da educación política e a organización de masas, confirmarán o poder dentro da clase obreira para organizar e esmagar o sistema estatal e as empresas. As ideas anarquistas non son tan estendidas no sur de África como noutras partes do mundo.
 
Para construír o anarquismo, todos temos que estar de acordo acerca do noso plan estratéxico e as nosas ideas políticas. Polo tanto, temos que reflexionar sobre os erros do pasado e os éxitos co fin de reagruparse. Os movementos de masas serán máis fortes se todos estamos claros nunha visión. Unha vez que todos temos clara a mesma posición podemos proceder á revolución para derrocar o estado, e vivir nunha verdadeira sociedade comunista, non dirixido por partidos políticos do "traballador" ou vangardas.
 
Esta nova sociedade (anarquista) auto-contrólase. Baséase no poder da clase traballadora de abaixo, a democracia de base, a produción para cubrir necesidades e non para lucrarse as elites do poder, e unha milicia democrática (exercito) baixo o control da clase obreira.
 
Queremos unha fronte revolucionaria das clases oprimidas. Queremos organizar na parte sur de África dende Sudáfrica a Zimbabwe, Swazilandia, Lesotho, Botswana, Namibia, Mozambique, Malauiana. En todas estas rexións a gran maioría da clase traballadora é de cor negra. A maioría destes países loitaron pola liberación das potencias imperialistas e o colonialismo local, pero hoxe temos, a clase obreira, están a ser oprimidos no noso ámbito de traballo, e aínda teñen que loitar continuamente para a igualdade de acceso á terra, a auga e a electricidade. Isto só pode rematar coa revolución dende abaixo. Non se pode cambiar a través de eleccións, que traizoan o pobo, ou os políticos, os que enganan a xente, ou os capitalistas que explotan a xente.
 
Organizacións específicas anarquistas no sur de África e o resto do mundo necesítanse para manter en xaque os camaradas e que non sexan secuestrados polos partidos políticos. Porque en última instancia, o Estado é o inimigo, non vai resolver a loita de clases - que serve á clase dominante, non ao pobo. Polo tanto, temos que organizarnos fóra das eleccións, fóra do sistema, dende abaixo, nas organizacións de masas que sexan democráticas e que teñan unha liña política (anarquista) clara.
 
 
Sección: