Diario libertario de lugo e galaxia

O informe sobre vulneración de dereitos humanos en Melilla presenta violacións sistemáticas da legalidad

27/07/2014
23:21
ROBERT BONET / DISO PRESS

Integrantes da Comisión de observación de Dereitos Humanos composta por membros da Campaña Estatal pola pechadura dos CIE, da Coordinadora Estatal para a Prevención e Denuncia da Tortura, do Grupo de Acción Comunitaria, e do Observatorio do Sistema Penal e Dereitos Humanos da Universidade de Barcelona realizaron durante a primeira semana de xullo de 2014 unha visita á Cidade Autónoma de Melilla a fin de evaluar as vulneraciones de dereito humanos que se viñeron denunciando ao longo do último ano polas organizacións locais.

Dita Comisión presentou esta mañá o Informe 'Vulneraciones de Dereitos Humanos na Fronteira Sur - Melilla' que se realizou como consecuencia de devandito traballo e que elevará ao Comité Europeo para a Prevención da Tortura e ao Subcomité para a Prevención da Tortura (SPT), a efecto de instar a estes organismos internacionais a tomar as medidas pertinentes para que se cumpra a lexislación vigente.

No transcurso da presentación advertiuse que ?a violencia e a vulneración de dereitos e liberdades na Fronteira Sur son parte de nosa propia realidade. Non nos deben ser algo alleo senón que nos incumbe en primeira instancia como organizacións sociais e como persoas. A esixencia polo cumprimento dos dereitos humanos é improrrogable; son valores da nosa sociedade os que están en xogo?.

Así mesmo, denunciouse que ?a vulneración de dereitos humanos a ambos os dous lados de válaa de Melilla é sistématica. A violencia que exercen as forzas de seguridade de ambos Estados sobre as persoas desencadea mortes, torturas e atentados á integridad física?.

Os ponentes concluíron que ?o Estado español está incumpliendo a legalidad na Fronteira Sur. Entendemos que as ordes chegan desde o Ministerio de Interior e as entidades sociais emprenderemos todas as accións legais e de movilización necesarias para que se aplique a legalidad vigente?.

 

traducido de: https://www.diagonalperiodico.net/libertades/23585-la-camapa-por-cierre-...

Sección: