Diario libertario de lugo e galaxia

E OUTRA MORTE MÁIS NOS TALEGOS GALEGOS...