Diario libertario de lugo e galaxia

Contra a imposición da familia. Aborto libre e gratuíto

22/02/2014
18:15
Pero formular o tema do aborto supón sacar á luz outras cuestións que afectan ao conxunto da sociedade - e non só á muller- e que están moi relacionadas coa dominación que o sistema de poder exerce sobre homes e mulleres, ademais de afectar ao desenvolvemento das nosas vidas sexuais e ao modelo de sociedade no que quereriamos vivir. Implica falar de como nos relacionamos, de respecto, de igualdade, de dereito a decidir, de modelos de familia, de maternidade e paternidade, de desenvolvemento sexual, de planificación familiar e métodos anticonceptivos e por suposto de educación sexual. Temas que afectan ao conxunto da sociedade e que serven para establecer as bases das nosas relacións e romper barreiras de xénero. Permitir que sexan "outros" que controlen ese dereito e decidan en que casos pode ou non levarse a cabo un aborto, implica tolerar unha imposición e dominación inaceptables, exercida directamente sobre a metade da poboación e que vai máis alá do feito mesmo do aborto, pois nos impoñen, por exemplo, unha maternidade heterosexual, -mentres que a outras persoas llela negan, gay e lesbianas-, e un modelo concreto de familia.
 
O que intentan -quen lexislan e gobernan, os que exercen o poder- é perpetuar a familia patriarcal e heterosexual, manter un modelo de control e dominación no que confían aínda. Idea que se reforza se consideramos que aínda se reprime o libre desenvolvemento sexual das persoas, que con carácter xeral non se educa nin no respecto nin na igualdade e que no caso de existir unha mínima educación sexual esta é, moitas veces, lesiva para a persoa dado o carácter represor que adoita ter -o aumento de casos de violencia machista entre adolescentes non é casual, nin que sigan producíndose agresións homófobas-.
 
Considerando que "politicamente" non preocupa a prevención do embarazo nin a educación sexual e que os métodos anticonceptivos nin son baratos nin están ao alcance de todas as persoas, podemos afirmar que coa nova Lei do Aborto impoñen a "maternidade" a toda muller que estando embarazada non desexe ser nai. Historicamente quen exercen o poder ou pretenden facelo -gobernantes varios, capitalistas ou non, xunto con igrexas e relixións- sempre quixeron controlar os nosos corpos, a nosa sexualidade e as consecuencias do seu libre desenvolvemento. Sexo, embarazos, aborto, casamentos, tipo de familia, monogamia ou poligamia, heterosexualidade, roles... foi conducido ou imposto. Que temen do libre desenvolvemento do corpo e da sexualidade en xeral e en particular do da muller? Acaso o seu libre desenvolvemento podería facer cambalear os piares do seu sistema de dominación? Se iso fose certo, o desenvolvemento dunha vida sexual sanda, sen trabas, sen dominacións, con relacións baseadas no respecto e o recoñecemento da diferenza, sería revolucionario en si mesmo e resultaría fundamental para levar a cabo a formulación de calquera proceso de transformación social.
 
Dende esta perspectiva, reivindicar dende o mundo libertario un aborto libre e gratuíto é incuestionable, pois con iso estamos a reclamar o dereito que todos e todas temos a decidir sobre o noso corpo, a ter o control das nosas vidas. Reclamar o dereito ao aborto é polo tanto fundamental na loita contra todo tipo de dominacións, que neste caso ademais facilitaría poder gozar dos nosos corpos, é ese camiño cara a unha sexualidade libre e respectuosa. Deste modo, homes e mulleres, non sufririamos a aberración da imposición da maternidade ou paternidade é dicir, a imposición da familia.
 
 
Rosa Fraile | Periódico CNT
 
Ilustración: Joan Turu
 
Sección: