Diario libertario de lugo e galaxia

Charla de Pastora (Nai de Xosé Tarrío) - Xarxa Radios Lliures