Diario libertario de lugo e galaxia

3ª Entrevista da serie Voces da cadea