Diario libertario de lugo e galaxia

Apoyo al 2° Encuentro Anarquista de Caracas

15/01/2014
01:35
Saúde compas de fóra de Venezuela,
 
Escribímoslles tanto en nome do xornal El Libertario como dunha iniciativa na cal participamos: a Red Anarquista Venezuela, na oportunidade de solicitar o respaldo que poidan brindarnos para a realización - en dous días a fins de marzo próximo aínda por determinar - do 2° Encontro Anarquista de Caracas.
 
O 1er. Encontro Anarquista celebrouse en febreiro de 2013, sendo o seu principal logro a constitución da Rede Anarquista Venezuela, que foi o esforzo máis significativo que se fixo durante o que vai do século XXI para constituír unha rede permanente de contacto, intercambio e coordinación entre anarquistas consecuentes de todo o país que coincidimos nos cinco puntos do noso pacto asociativo básico (Ver a recensión publicada no # 69 Del libertario).
 
En decembro de 2013, fíxose a proposta para convocar a un 2° Encontro idea que tivo aceptación tanto entre l@s participantes na Rede dende a súa creación coma nos que se achegaron logo. En tal sentido, estamos a traballar para que esta nova convocatoria, que se acordou para o lapso arriba indicado, permita que cheguemos non só á realización do evento, senón a seguir dando pasos na construción e fortalecemento do movemento anarquista na rexión venezolana.
 
Da experiencia co 1er. Encontro, algo que desexamos rescatar para esta oportunidade é que, grazas á solidaria achega de agrupacións afíns e amigas doutros países, recibimos entón unha boa cantidade de materiais diversos (publicacións periódicas, folletos, afiches, libros, etc.), que se distribuíron entre compas asistentes de toda Venezuela, que asi puideron ter acceso a unha documentación que non hai forma de conseguir nos seus lugares de orixe. Por iso, agora reiteramos o pedido de apoio que fixemos entón, a colectivos e persoas que teñan a posibilidade de facernos remesas postais de impresos libertarios, pois o 2° Encontro permitirá que esas publicacións cheguen ás mans de xente de todo interesada tanto en lela coma en difundila.
 
Non está demais mencionar que dadas as dificultades que hai en Venezuela para dispoñer de documentación ácrata, mesmo serán benvidas as edicións de vella data, que noutros lugares talvez queden almacenadas sen uso ou destino útil na divulgación dos ideais libertarios.
 
Aos que desexen colaborar coa achega de materiais imprimidos, pedímoslles que escriban tan pronto sexa posible a calquera das caixas de correo de correo electrónico Del libertario (ellibertario@nodo50.org, ellibertario@hotmail.com, periodicoellibertario@gmail.com) para indicarlles a dirección postal á cal facer os seus envíos.
 
Levamos un mundo novo nos nosos corazóns: ese mundo está a crecer neste instante.
 
 
Sección: